Kraftverk och värmepump i samma maskin!

flexigen

Kraftverk och värmepump i samma maskin!

Entrans patenterade miljöteknik FlexiGen omvandlar spillvärme till högvärdig energi i form av el, värme eller kyla. FlexiGen är en vidareutveckling av ORC cykeln, Organic Rankine Cycle. Entrans FlexiGen produkter har förmågan att vara både ett kraftverk som genererar el från värme och att vara en värmepump eller kylmaskin. Denna kombidrift möjliggör extremt många årsdriftstimmar då samma produkt kan växla driftfall efter behov.