Entrans antas till STING

Entrans inleder samarbete med STING.

STING inleder detta samarbete med Entrans, då vi ser en stor potential för bolagets produkter som kan ge både el och kyla från lågtempererad spillvärme. Med vår höga ambition inom cleantech utgör Entrans ett mycket intressant bolag som kan komma att utvecklas snabbt inom området förnyelsebar energi och energieffektiviseringslösningar”, säger Magnus Rehn, affärscoach inom Cleantech på STING (Stockholm Innovation & Growth AB).

STINGs vision är att bidra till byggandet av framtidens globala tillväxtföretag genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och erbjuda dem affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Affärsinkubatorn STING är ett non-profit företag, som ägs av Stiftelsen Electrum – en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholm stad. STING har sitt huvudkontor i Kista Science City. Huvudpartners är Innovationsbron och KTH.

Se pressmedelande.