Team

Conny Wretlind

conny

Teknik & Produktion

Conny över 30 års erfarenthet inom energibranschen bl a som projektledare, underhållsansvarig, blockchef för värmepumpar och kylmaskiner samt tekniskt ansvarig för det ackrediterade kontrollorganet på Fortum Värmes kraftvärmeanläggningar i Värtan.

Conny är utbildad sjöingenjör och har arbetat 5 år som maskinbefäl i Saléns kylflotta. Conny har även arbetat 2 år som konsult på Idhammar Konsult AB med att utveckla och installera datorbaserade system för underhåll inom svensk och nordisk industri. 

Leif Erlandsson

leife

Styrelseordförande Försäljning

Leif har 25 års erfarenhet av försäljning, affärer och företagsledning i teknikföretag och har varit VD samt delägare på Innovativ Vision AB i tio år.

Leifs specialitet är försäljning av industriella systemlösningar, affärsutveckling, avtal och distribution med internationell inriktning. Leif medverkar i arbetet med att expandera Entrans.

Johan Hellqvist

johanh

Styrelseledamot

Johan har mer än 15 års erfarenhet av företagsledande befattningar i internationella teknikbolag. Johan har även grundat  ett telekommbolag, Xelerated numera Marvell, som är ett lönsamt riskkapitalfinansierat bolag med en årsomsättning på 200 msek med kontor i Sverige, USA, China och Israel. Han verkade där under 10 år som COO och styrelsemedlem bla med ansvar för tillverkning, finansiering och affärsplanering.

Johan är utbildad civilingenjör i elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och Universität Karlsruhe.

Tor Kihlberg

TorK

Styrelseledamot

Tor är Investment Manager inom Cleantech på Innovationsbron och ansvarig för investeringen i Entrans. Tor har under de senaste tio åren arbetat med affärsutveckling och finansiering av företag i tidiga skeden.

Tor är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på Industriell Ekonomi vid KTH.

Mats Johnson

Styrelseledamot

Mats är grundare av och styrelseordförande för Start-Up APP AB och ansvarig för deras investering i Entrans. Start-Up APP AB är en av Sveriges ledande energiteknikkonsultbolag.

Mårten Dahl

Styrelseledamot

Mårten är en oberoende affärsängel med över 20 års erfarenhet av komplex försäljning, kundservice och marknadsföring.